Udgivet af C. Weeke, 378 s., Kbh. 1884-89, reprotryk 1973, ISBN 87-7500-424-0, kr. 100.

Den ældste gavebog medtager notitser fra Necrologium Lundense og går i sit eget anlæg tilbage til 1145. Den slutter med år 1410. Den yngre gavebog omspænder tiden 1268-1352. Det er et mylder af vigtige oplysninger, der indeholdes i udgaven, mest om Lund og Skåne, Halland og Blekinge, men også med udblik til Sjælland, Bornholm osv. Et utal af væsentlige personalhistoriske notitser findes i udgaven, alle omhyggeligt dateret af den skriftkyndige udgiver. Ved sit rige navnestof er udgaven en guldgrube for filologer.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

Eller benyt Det Kongelige Biblioteks digitale udgave til gratis download her.