Udgivet af M.Cl. Gertz, bd. 1-2, 558 s., Kbh. 1908-12, ISBN 87-7500-043-1.

Standardudgaven af kilderne om de danske helgener fra middelalderen: Knud Lavard, Knud den Hellige, Vilhelm af Æbelholt, Thøger m.fl.

Udgaven er for længst udsolgt, men kan gratis downloades her.