Velkommen til Kildeskriftselskabets hjemmeside!

Her kan du læse om og bestille selskabets bøger, benytte

netudgivelser og få oplysninger om selskabets virksomhed.

De seneste udgivelser og nyheder fra selskabet ses her på forsiden.


 

Danske Supplikprotokoller 1705-1790 digitaliseret

KIldeskriftselskabets udgivelse af Danske Supplikprotokoller 1705-1790 ved Michael Bregnsbo og Gunner Lind er blevet digitaliseret og lagt ud på danmarkshistorien.dk:
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/danske-kancellis-supplikprotokoller-1705-1795/
 
Supplikprotokolerne udkom i 2005, men kun som cd-rom, og udgaven har desuden længe været udsolgt. Med digitaliseringen er der nu skabt ny adgang for alle.

Kildeudgaver fra Landbohistorisk Selskab overtages af Kildeskriftselskabet

Kildeskriftselskabet har i foråret 2016 overtaget salget af kildeudgaver fra Landbohistorisk Selskab, hvis forlagsvirksomhed og bogsalg er ophørt. Det er ikke samtlige bogtitler fra Landbohistorisk Selskab, Kildeskriftselskabet har overtaget, men kun udvalgte kildeudgaver. Klik på 'læs mere' for at se en samlet liste over de titler, der kan bestilles. Bøgerne søges frem og bestilles på lige fod med andre titler her på Kildeskriftselskabets hjemmeside.

Helsingør skifteprotokol 1571-1582

Pris: 
150,00 kr.

Helsingør skifteprotokol 1571-1582 er Danmarks ældste skifteprotokol og er bevaret på Rigsarkivet. Dette burde i sig selv være grund nok til at udgive denne kilde til 1500-tallets danske købstads- og personalhistorie, men kildeudgavens værdi forøges ved, at den ligger i forlængelse af en række af Kildeskriftselskabets tidligere købstadshistoriske udgivelser om Køge, Helsingør og Malmø: Udvalgte skifter fra Køge 1597-1655 (udg. 1992), Helsingør stadsbog 1549-1556 (udg. 1971), Helsingør stadsbog 1554-1555, 1559-1560 og 1561-1565 (udg.

Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV's Tid

Bind 1-3
Pris: 
0,00 kr.

NYHED! Denne klassiske kildeudgivelse fra Kristian Erslevs hånd har været udsolgt i mange år, men er nu indscannet i høj kvalitet og gjort tilgængelig her på Kildeskriftselskabets hjemmeside i form af en pdf-fil for hvert af de tre bind.
 

Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie i Frederik III's Tid

Tredje bind (1654-60)
Pris: 
295,00 kr.

Siden reformationen 1536 havde det politiske liv i Danmark udfoldet sig i et samspil mellem kongen og det adelige rigsråd, til tider harmonisk, til andre tider konfliktfyldt. Siden 1620'erne og indtil 1660 blev det politiske spil udvidet med jævnlige stændermøder, hvor konge og rigsråd forhandlede med repræsentanter for adel, gejstlighed og borgerstand. Det var dramatiske år med voldsomme personstridigheder mellem konge og "svigersønnepartiet" (Corfitz Ulfeldt, Hannibal Sehested) og i slutningen af perioden svenskekrigene og enevældens indførelse, der jo netop fandt sted på det allersidste stændermøde 1660.
Akter fra disse rigsråds- og stændermøder er derfor helt centrle kilder til tidens politiske historie. Ud over at give indblik i den politiske proces i det, der kaldes "adelsvældens sidste dage", giver de også indblik i den politiske kultur, i administrative og politiske strukturer, og i de samfundsforhold, der blev drøftet, eller som påvirkede forhandlingerne.

 

Sider

Subscribe to Kildeskriftselskabet RSS