Af Johannes Steenstrup, bd. 1-4, 1660 s., Kbh. 1876-82, reprotryk 1972, ISBN 87-7500-818-1, kr. 200.

Fjerde bind af dette værk er Johannes Steenstrups disputats.
Værket er gratis digitalt tilgængeligt: