Udgivet af Kr. Erslev, bd. 1 (1588-1626), 505 s. Kbh. 1883-85; bd. 2 (1627-1643), 650 s., Kbh. 1887-88; bd. 3 (1644-1648), 660 s., Kbh. 1888-90, digitalt tilgængelig (se nedenfor).

Denne klassiske kildeudgivelse fra Kristian Erslevs består af en stramt disponeret oversigt over rigsrådets og stændermødernes forhandlinger suppleret med en gengivelse af de vigtigste aktstykker. På den måde kan man følge de centrale politiske beslutningsprocesser gennem hele Christian IV's regeringstid.

Udgaven er for længst udsolgt, men er digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek og kan downloades gratis her nedenfor:

1. Bind (1588-1626)

2. Bind (1627-1643)

3. bind (1644-1648)