Udgivet af Christian Larsen & Leon Jespersen, 232 s., Kbh. 2004, ISBN 87-7500-193-4, kr. 100.

Christen Skeel (1604-1659) blev optaget i rigsrådet i 1649 og førte fra da af rigsrådets protokol. Samtidig førte han privat en politisk dagbog, der udover rådsprotokollens indhold også rummede hans egne politiske synspunkter. Det gør den mere interessant end rådsprotokollen. Dagbogen giver et enestående indblik i rådets vanskelige situation i 1650erne, da det under pres fra både konge og stænder måtte kæmpe for såvel landets som sin egen eksistens. Frederik 3.s forfatningsbrud og tilsidesættelse af rigsrådet gjorde kun situationen værre. Christen Skeel drog konsekvensen og skrev i 1658-59 til hhv. rådskolleger og kongen om forfatningskrisen. Disse to breve findes også i kildeudgaven.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.