Udgivet af Michael Dupont, 304 sider, København 2023, ISBN 978-87-7500-218-4, kr. 298

Drejø ligger i det sydfynske øhav mellem Fyn, Taasinge og Ærø, og i de tekster, der tilsammen udgør Optegnelser fra Drejø 1661-1875, kommer man tæt på det lille øsamfunds økonomi og kultur i dyrkningsfællesskabets tid, før udskiftning og selveje fuldstændig forvandlede landbosamfundet. Udgaven omfatter præsteoptegnelser om avl og indtægter fra tiende omkring 1700, men hovedparten udgøres af optegnelser fra to generationer af skrivende bønder fra familien Strangesen fra perioden 1793-1875. De giver ikke kun indblik i den lokale økonomi, men afspejler en kulturel horisont, der ellers sjældent kommer til syne i kilder fra landbefolkningen, men som omfattede både religion, folkeviser og populærvidenskab. Udgaven er rigt illustreret og forsynet med register, ordliste og slægtstavler.

Michael Dupont (født 1980) er arkivar på Rigsarkivet i København og har udgivet adskillige artikler og kildeudgaver om landbohistoriske, byhistoriske og slægtshistoriske emner. Han er formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie og for Dansk Historisk Fællesråd.

Bestil bogen i boghandlen elelr direkte hos Syddansk Universitetsforlag.