Udgivet af Bo Fritzbøger, 542 s., Kbh. 2013, ISBN 978-87-7500-212-2, kr. 160.

t, at mange modstridende interesser gjorde sig gældende. Sådan har det altid været, i hvert fald hvis man dømmer ud fra de sagsakter om laksefiskeriet i Skjern Å, som her udgives. Miljøhistorie handler nemlig ikke kun om menneskers kamp mod naturen, men i høj grad også om deres kamp om naturen. Den store laksesag handler om fiskeri, men også om statens rolle som beskytter af truede naturressourcer, om afgrænsningen af den private ejendomsret og om den ældre enevældes retskultur. Desuden giver sagsakterne selvsagt et nuanceret bidrag til Skjernegnens lokalhistorie.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

Bogen kan også fås som gratis pdf-fil.