Udgivet af Merete Dahlerup, 299 sider, Auning 1993, ISBN 9788775261215, kr. 32.

Regnskaberne fra det godsrige St. Peders kloster i Næstved, gerne kaldet Skovkloster, er antagelig de ældste godsregnskaber i Norden. Her er ikke, som det ofte er tilfældet, tale om jordebøger, der optegner, hvad fæstebønderne egentlig skulle betale i afgifter, men faktiske opgørelser over de ganske ofte varierende ydelser, der indkom fra godset. Ved reformationen blev St. Peders kloster omdannet til adeligt gods, der atter blev til Herlufsholm, hvis godsregnskaber fra 1585-86 allerede er udgivet ved Merete Dahlerup.

Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.